लोकसेवा - समाजसेवा

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

राजकारण / प्रभावी राजकारणी कोण?

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

राजकारण / कोणाकडून आहेत अपेक्षा?

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

प्रशासन - आयएएस / आयएफएस- प्रॉमिसिंग

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

प्रशासन - आयपीएस - प्रॉमिसिंग

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

वैद्यकीय (डॉक्टर) मुंबई

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

वैद्यकीय (डॉक्टर) उर्वरित राज्य

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

उद्योग

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

चित्रपट (पुरुष)

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

चित्रपट (स्त्री)

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

रंगभूमी (पुरुष)

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

रंगभूमी (स्त्री)

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

क्रीडा

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

शिक्षक

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

परफॉरमिंग आर्ट

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

सीएसआर

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

(सर्व नामांकनांचा क्रम इंग्रजी आद्याक्षरानुसार) (यात आजी माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नाही)