• 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

लोकसेवा - समाजसेवा
Public/Social Service

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

परफॉरमिंग आर्ट
Performing Arts

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

क्रीडा
Sports

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

मेडिकल
Medical

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

रंगभूमी (पुरुष)
Theatre - Male

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

रंगभूमी (स्त्री)
Theatre - Female

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

चित्रपट (पुरुष)
Film - Male

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

चित्रपट (स्त्री)
Film – Female

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

बिझनेस
Business

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

राजकारण / कोणाकडून आहेत आपल्याला अपेक्षा?
Politics : Who will fulfill people's expectations?

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

राजकारण / पॉवरफुल राजकारणी कोण?
Politics : Most influential politician?

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

प्रशासन - आयएएस - प्रॉमिसिंग
Administration -IAS- Promising

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

प्रशासन - आयपीएस - प्रॉमिसिंग
Administration -IPS- Promising

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

सीएसआर
CSR

 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more
 • Click to know more

(सर्व नामांकनांचा क्रम इंग्रजी आद्याक्षरानुसार) (यात आजी माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नाही)